Närodlat blir en allt viktigare del av vår verksamhet

2010 rekryterades Patrik Stemminger och Anette Meuller till deTulp och tack vare deras gedigna erfarenhet, kunskap och kontakter handlar vi nu till allt större del med svenskodlade produkter. Det här gör att vi idag upplever oss ha ett starkt varumärke inom just svenskodlat, och vi märker på våra kunder att det är en riktig strategi med en allt större efterfrågan.

Vi har ett väldigt nära samarbete och kontinulerlig dialog med våra svenska odlare, vilket gör det möjligt för oss att till stor del styra över produktionen.

Vår kunder kan känna sig trygga med vår leveranskapacitet, även om de vill lägga order ett halvår innan den slutgiltiga leveransen. Dessutom odlas de produkter vi erbjuder oftast av flera olika leverantörer, vilket ytterligare bidrar till att vi kan erbjuda en hög leveranssäkerhet. Samtliga produkter är närodlade och ekologiskt framtagna.